NIEUW!! ONLINE MAATWERK GEVELPLATEN
Herinrichting kruispunt Gewestweg (N16) - Hoogkamerstraat en renovatie brug Hoogkamerstraat over E17

Herinrichting kruispunt Gewestweg (N16) - Hoogkamerstraat en renovatie brug Hoogkamerstraat over E17

Herinrichting kruispunt Gewestweg (N16) - Hoogkamerstraat en renovatie brug Hoogkamerstraat over E17

Van 19 april tot midden mei 2022 vinden de werkzaamheden plaats in de Hoogkamerstraat, aan de kant van het bedrijventerrein TTS. Ook voert Wegen en Verkeer een aantal aanpassingen uit aan de middeneilanden op de Gewestweg (N16). Tijdens de werken is er definitief éénrichtingsverkeer in de Kapelanielaan.

VOETGANGERS

 • Voetgangers kunnen steeds de werfzone passeren.

FIETSVERKEER

 • Fietsers zullen bij het oversteken van het kruispunt aan de Hoogkamerstraat met de Gewestweg (N16) moeten afstappen en met de fiets aan de hand oversteken.

AUTOVERKEER

 • In de Kapelanielaan is er definitief éénrichtingsverkeer, in de richting van de Gewestweg (N16). Inrijden kan enkel via het kruispunt aan Wase Werkplaats en DBM Autobanden (noordelijk kruispunt). Uitrijden kan via het zuidelijke kruispunt. Wil u de Gewestweg (N16) bereiken? Dan rijdt u via de nieuwe afslagstrook (bypass) die is aangelegd tijdens fase 1.
 • Het verkeer op de N16 richting Sint-Niklaas wordt ter hoogte van het kruispunt op één rijstrook gezet.
 • Inrijden vanaf de Gewestweg (N16) richting de Hoogkamerstraat (kant bedrijvenzone TTS) is niet mogelijk:
  • Verkeer vanuit Bornem rijdt via de vernieuwde toegang aan de Laagstraat.
  • Verkeer vanuit Sint-Niklaas/E17 via Industriepark-Noord, Houten Schoen en de Hoogkamerstraat.
 • Links afslaan aan het kruispunt van Bornem richting de Hoogkamerstraat naar Temse-centrum is niet mogelijk:
  • Verkeer rijdt tot het op- en afrittencomplex van de E17 om daar terug te keren naar het kruispunt om er rechtsaf te slaan (optie 1).
  • Verkeer rijdt via de Gasthuisstraat en Schoolstraat (verkeer -3,5 ton) (optie 2).

210330 GB Omleidingskaart fase2
Lees meer over de fasering en de planning.